2 minuten

Wat is SQL?

SQL staat voor Structured Query Language en is een ANSI/ISO-standaardtaal voor databasemanagement. SQL wordt gebruikt voor taken zoals het bevragen en het aanpassen van gegevens in de database. MYSQL is het programma wat SQL herkent. Om SQL beter te begrijpen is het handig om te weten wat een database precies betekent en hoe een database werkt.

Wat is een database?

Een database is een georganiseerde verzameling van data. De verzameling van data is op een bepaalde manier gestructureerd waardoor er op een efficiënte manier wordt omgegaan met het schijven en lezen van deze data. Een database bestaat uit tabellen die relevante informatie verschaffen.

Database tabellen

Een database tabel slaat informatie op en weergeeft deze in kolommen en rijen, zoals je dat ook gewend bent van Excel spreadsheets.

Databases bevatten vaak meerdere tabellen, ieder ontworpen voor een bepaald doel. Een voorbeeld hiervan is  een database tabel bestaande uit namen en telefoonnummers. Deze tabel zal dan drie kolommen hebben met: “Voornaam”, “Achternaam” en “Telefoonnummer”.

Primary Key’s

Een Primary Key is een veld in de tabel die de informatie identificeert.

Een primary key heeft de volgende eigenschappen:

  • Het bevat een unieke waarde voor elke rij
  • Primairy key’s mogen geen NULL waarde bevatten

Als voorbeeld pakken we weer de tabel met namen en telefoonnummers erbij. De unieke waarde van de kolom “ID” zijn een goede manier namen te onderscheiden, omdat er een goede kans is dat er een data ontstaat met dezelfde naam.

SQL Commands

De SQL SHOW statement laat alle informatie zien die in de tabellen van de database. Dit is een handige tool die je inzicht geeft in de database content en structuur van de tabellen.

SHOW DATABASES

De SHOW TABLES command wordt gebruikt om alle tabellen te weergeven die geselecteerd zijn.

SHOW TABLES

SHOW COLUMNS command laat de kolommen zien die aanwezig zijn in de tabel. De volgende command laat bijvoorbeeld alle kolommen zien in de tabel “klanten”

SHOW COLUMNS FROM klanten

MySQL engine en PHPMyAdmin zijn tools die je kan gebruiken om SQL commands te gebruiken. Als je wilt oefenen met MySQL en PHPMYAdmin kan je de gratis tools XAMPP of WAMP installeren.